Dane Osobowe

Informacja na temat danych osobowych gości Gospody pod Czarnym Łabędziem w Rydzewie

1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Przedsiębiorstwo Turystyczno Usługowe „Rydzewo” Eleonora Nowakowska, Rydzewo Ul. Mazurska 98, 11-513 Miłki, NIP 845-100-49-32 REGON 790254208, zwane dalej Gospodą

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Gospodzie: adres korespondencyjny taki, jak dla Gospody, adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon 87 428 83 11

3. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Gospodą umową o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Gospodę. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Gospodzie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Gospody lub w jego okolicy.

4. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Hotel może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Gospodę usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Gospody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Gospoda dokonała oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Gospodę do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Gospodę usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

5. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Gospodę usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Gospoda dokonała oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Gospodę do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Gospodę usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

6. Gospoda informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Gospodą, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

7. Gospoda informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

8. Gospoda informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 14 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

9. Gospoda informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

  • Firmom księgowym współpracującym z Gospodą,
  • Kancelariom prawnym współpracującym z Gospodą,
  • Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Gospodą,
  • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Gospody,
  • Firmom kurierskim i pocztowym,
  • Biurom podróży.

10. Gospoda informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

11. W przypadku zarezerwowania noclegu w Gospodzie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.